logo 1

Formularze

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Wniosek

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Informacja miesięczna

Rozliczenie dotacji

Wniosek o udzielenie dotacji

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli

Wniosek o zmianę wpisu w ewidencji niepublicznych szkół

Wniosek o udzielenie dotacji szkoły

Informacja o faktycznej liczbie uczniów

Rozliczenie przekazanej dotacji

Rozliczenie wykorzystania dotacji