logo 1

Polityka Jakośći

Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli

Podstawowym celem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli (ZOPO) jest zapewnienie sprawnej i profesjonalnej obsługi ekonomiczno-administracyjnej i finansowo-księgowej publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz publicznych przedszkoli w Gminie Lesznowola.

Dla bardziej skutecznej realizacji powyższych zadań opracowaliśmy, wdrożyliśmy i utrzymujemy System Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001. Dążymy do tego, aby doskonalenie funkcjonowania ZOPO było naszym stałym kierunkiem działań.

Deklarujemy, że dokładamy należytej staranności, aby realizowane przez ZOPO cele i zadania były prowadzone zgodnie z prawem i wymaganiami stawianymi administracji publicznej oraz oczekiwaniami naszych klientów.

W związku z powyższym zaplanowaliśmy następujące cele i zadania:

  • wypełnianie statutowych zadań dotyczących obsługi szkół i przedszkoli w sposób kompetentny, profesjonalny i zgodny z prawem,
  • współpraca z instytucjami i organizacjami, w tym pozarządowymi, działającymi na rzecz oświaty i wychowania,
  • inicjowanie i przygotowywanie propozycji rozwoju polityki społecznej, wychowawczej i finansowej w zakresie oświaty,
  • podnoszenie satysfakcji i zadowolenia klienta,
  • wdrażanie nowoczesnych metod i narzędzi pracy z uwzględnieniem nowych technologii informatycznych,
  • systematyczne dokonywanie przeglądów jakości w celu doskonalenia funkcjonowania ZOPO,
  • stałe doskonalenie umiejętności pracowników,
  • wprowadzanie skutecznego mechanizmu kontroli oraz samokontroli, jak również oceny zadań i poleceń,
  • stałe podwyższanie standardu wyposażenia stanowisk pracy, w tym narzędzi informatycznych
  • rozwój świadomości pracowników ZOPO i podnoszenie ich kompetencji w zakresie służebnej roli administracji publicznej nastawionej na potrzeby społeczności lokalnej i indywidualnego klienta.

Dla zapewnienia realizacji niniejszej Polityki Jakości jako Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli deklaruję zapewnienie odpowiednich zasobów w ramach gospodarnego dysponowania środkami publicznymi przeznaczonymi na funkcjonowanie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych otrzymanymi z budżetu Gminy Lesznowola.

 

Jacek Bulak,
Dyrektor Zespołu Obsługi
Placówek Oświatowych w Lesznowoli.
 

Zobacz nasz Certyfikat