Ogłoszenia

Ogłoszenie – Nowy obiekt wchodzący w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lesznowoli Pobierz plik
Ogłoszenie – Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola w Kosowie Pobierz plik
Zarządzenie Wójta Gminy Lesznowola w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola w Kosowie Pobierz plik
Ogłoszenie – Konkurs na dyrektora Gminnego Przedszkola w Mysiadle Pobierz plik
Ogłoszenie – Konkurs na dyrektora Gminnego Przedszkola w Zamieniu Pobierz plik
Ogłoszenie – Konkurs na dyrektora Gminnego Przedszkola w Kosowie Pobierz plik
Ogłoszenie – Konkurs na dyrektora Gminnego Przedszkola w Kosowie Pobierz plik
Ogłoszenie – Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017r Pobierz plik
Wójt Gminy Lesznowola ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Kosowie, ul. Karasia 49, 05-552 Wólka Kosowska Pobierz ogłoszenie | Pobierz zarządzenie Wójta Gminy Lesznowola
Wójt Gminy Lesznowola ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Kosowie. Pobierz ogłoszenie
Zapytanie ofertowe odnośnie dostawy wraz z montażem urządzeń zabawowych na place zabaw w Gminie Lesznowola. Pobierz: formularz cenowy
Zapytanie ofertowe na dostawę urządzeń zabawowych – pneumatycznych na „Święto Gminy Lesznowola”.
Pobierz: formularz cenowy
Ogłoszenie nr 307330-2014: Transport uczniów do Zespołu Szkół Publicznych w Mysiadle w roku szkolnym 2014/2015
Ogłoszenie nr 304316-2014 - Lesznowola: Dowożenie i odwożenie niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2014/2015
Ogłoszenie nr 297484 - Lesznowola: Transport uczniów do i ze Szkół w roku szkolnym 2014/2015
Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy - „Transport uczniów do i ze Szkół w roku szkolnym 2014/2015”
Ogłoszenie o zamówieniu usługi: Transport uczniów do i ze Szkół w roku szkolnym 2014/2015
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załączniki 2,3,4,7
Załącznik nr 6 do SIWZ
Oferta-załącznik nr 1 do SIWZ
Wzór umowy-załącznik nr 5 do SIWZ
Rozkład jazdy autobusów w roku szkolnym 2014/2015 - Mroków
Ogłoszenie Konkursu na Stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Mysiadle 2014
Ogłoszenie Konkursu na Stanowisko Dyrektora Przedszkola w Kosowie 2014
Ogłoszenie Konkursu na Stanowisko Dyrektora Przedszkola w Kosowie 2013
Ogłoszenie Konkursu na Stanowisko Dyrektora w Mysiadle
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. sekretariatu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. sekretariatu
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. obiektów sportowych
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. obiektów sportowych