logo 1

Przetargi

DATA PUBLIKACJI: 29.04.2024

PRZETARG: Transport uczniów oraz osób niepełnosprawnych do placówek oświaty oraz zapewnienie opieki podczas przewozu w roku szkolnym 2024/2025

LINK DO PRZETARGU


DATA PUBLIKACJI: 30.06.2023

PRZETARG: TRANSPORT UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MROKOWIE ORAZ ZAPEWNIENIE OPIEKI PODCZAS PRZEWOZU W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 (rozszerzenie o dodatkowe trasy)

LINK DO PRZETARGU

DATA PUBLIKACJI: 12.05.2023

PRZETARG: TRANSPORT UCZNIÓW ORAZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO PLACÓWEK OŚWIATY ORAZ ZAPEWNIENIE OPIEKI PODCZAS PRZEWOZU W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

LINK DO PRZETARGU

DATA PUBLIKACJI: 01.08.2022
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - 
TRANSPORT UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MROKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - 16.09.2022

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - 02.09.2022

INFORMACJA O WYSOKOŚCI ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


SWZ

Załącznik do SWZ

Załącznik 4A do SWZ

DATA PUBLIKACJI: 05.05.2022
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - TRANSPORT UCZNIÓW ORAZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO PLACÓWEK OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - 01.07.2022

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - 07.06.2022

INFORMACJA O WYSOKOŚCI ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SWZ

Załącznik do SWZ

Załącznik 4A do SWZ

  

DATA PUBLIKACJI: 08.04.2022
Aktualizacja planu postępowań 2022

PLAN POSTĘPOWAŃ 2022 - AKTUALIZACJA

 

DATA PUBLIKACJI: 31.03.2022
Plan postępowań 2022

PLAN POSTĘPOWAŃ 2022

 

DATA PUBLIKACJI: 14.06.2021
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - TRANSPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO PLACÓWEK OSWIATY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 14.07.2021

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 23.06.2021

INFORMACJA O WYSOKOŚCI ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH z dnia 21.06.2021

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SWZ

Załącznik do SWZ

 

DATA PUBLIKACJI: 04.05.2021
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - TRANSPORT UCZNIÓW DO PLACÓWEK OSWIATY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 08.07.2021

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 07.06.2021

INFORMACJA O WYSOKOŚCI ŚRODKÓW JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ z dnia 02.06.2021

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ z dnia 19.05.2021 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SWZ

Załącznik do SWZ

Załącznik 4A do SWZ

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2021 - AKTUALIZACJA 3

pobierz plik - aktualizacja 3

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2021 - AKTUALIZACJA 2

pobierz plik - aktualizacja 2

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2021

pobierz plik

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - TRANSPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO PLACÓWEK OŚWIATY

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

OGŁOSZENIE

SIWZ

Załącznik 1

Załącznik 2-6

Załącznik 7

 

TRANSPORT UCZNIÓW DO I ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ZGORZALE I MYSIADLE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA ZOPO.271.5.2020

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

OGŁOSZENIE

SIWZ

Załącznik 1

Załącznik 2-6

Załącznik 7

WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU

 

TRANSPORT UCZNIÓW DO I Z ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W LESZNOWOLI – ZAMÓWIENIE NR 1, TRANSPORT UCZNIÓW DO I ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MROKOWIE – ZAMÓWIENIE NR 2 W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA ZOPO.271.4.2020

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZOPO.271.4.2020

OGŁOSZENIE

SIWZ

Załącznik 1

Załącznik 2-6

Załącznik 7A

Załącznik 7B

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZAKUP SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO DLA SZKOŁY W NOWEJ IWICZNEJ 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA ZOPO.271.3.2020 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zakup sprzętu elektronicznego dla Szkoły w Nowej Iwicznej Zopo.271.3.2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - ZOPO.271.3.2020

ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIE Z DN.18.06.20 - ZOPO.271.3.2020

Odpowiedz na zapytania - ZOPO.271.3.2020

Informacja - odpowiedzi na zapytania ofertowe dotyczące – ZAKUP SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO DO SZKOŁY W NOWEJ IWICZNEJ,  ZOPO.271.3.2020 z dn.12.06.2020r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik

 --

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY - ZAKUP WYPOSAŻENIA PRZEDSZKOLA W WÓLCE KOSOWSKIEJ 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA ZOPO.271.2.2020

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

UZUPEŁNIENIE INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT ZOPO.271.2.2020

Informacji z otwarcia ofert z dn.10.06.2020 znak sprawy - ZOPO.271.2.2020

Odpowiedź na zapytanie ofertowe – Zakup wyposażenia przedszkola w Wólce Kosowskiej – ZOPO.271.2.2020

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

Opis przedmiotu zamówienia - PRZEDMIAR

 --

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY - ZAKUP WYPOSAŻENIA SZKOŁY W NOWEJ IWICZNEJ 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA ZOPO.271.1.2020

INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZOPO.271.1.2020

Odpowiedź na zapytanie ofertowe – Zakup wyposażenia Szkoły w Nowej Iwicznej – ZOPO.271.1.2020

Odpowiedź na zapytania, zmiany treści SIWZ i terminu składania ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

--

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU, TRANSPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO PLACÓWEK OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

1. Odwołanie z 02.09.2019 r.

2.Informacja o wniesieniu odwołania z dnia 03.09.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OTWARCIE OFERT

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik 1

Załącznik 2-6

Załącznik 7

--

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU, Transport uczniów do i ze Szkół Podstawowych w Zgorzale i Mysiadle w roku szkolnym 2019/2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OTWARCIE OFERT

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik 1

Załącznik 2-6

Załącznik 7

--

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU, Transport uczniów do i z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lesznowoli – zamówienie nr 1,Transport uczniów do i ze Szkoły Podstawowej w Mrokowie – zamówienie nr 2 w roku szkolnym 2019/2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OTWARCIE OFERT

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik 1

Załącznik 2-6

Załącznik 7a

Załącznik 7b

--

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Transport uczniów do i ze Szkół Podstawowych w Zgorzale i Mysiadle w roku szkolnym 2019/2020

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU

OTWARCIE OFERT

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik 1

Załącznik 2-6

Załącznik 7

--

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA TRANSPORT UCZNIÓW DO I ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W LESZNOWOLI I MROKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO TRANSPORT UCZNIÓW DO I ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W LESZNOWOLI I MROKOWA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

OTWARCIE OFERT

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik 1

Załącznik 2-6

Załącznik 7

--

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA TRANSPORT UCZNIÓW DO I ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ZGORZALE I MYSIADLE

Pobierz plik

--

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY TRANSPORT UCZNIÓW DO I ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ZGORZALE I MYSIADLE

Pobierz plik

--

Informacja z otwarcia ofert – Transport uczniów do i ze Szkół Podstawowych w Zgorzale i Mysiadle

Pobierz plik

--

Ogłoszenie o zamówieniu - Transport uczniów do i ze Szkół Podstawowych w Zgorzale i Mysiadle

Ogłoszenie nr 631925-N-2018

Umowa - Mysiadło Zał.nr 7

Zgorzała

Załączniki do SIWZ 2-6

ZAŁ.nr 1

--

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu – Transport uczniów do i ze Szkół Podstawowych w Zgorzale i Mysiadle w roku szkolnym 2018/2019

Pobierz plik

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu Transport niepełnosprawnych do placówek oświaty w roku szkolnym 2018/2019

Pobierz plik

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu na Transport uczniów do i ze Szkół Podstawowych w Lesznowoli i Mrokowie w roku szkolnym 2018/2019

Pobierz plik

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Transport niepełnosprawnych do placówek oświaty w roku szkolnym 2018/2019

Pobierz plik

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Transport uczniów do i ze Szkół Podstawowych w Lesznowoli i Mrokowie w roku szkolnym 2018/2019

Pobierz plik

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE – TRANSPORT UCZNIÓW DO I ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ZGORZALE I MYSIADLE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Pobierz plik

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w przetargach 2018/2019

1. ZOPO.271.2.2018
2. ZOPO.271.3.2018
3. ZOPO.271.4.2018

Informacja z otwarcia ofert w przetargach - pobierz plik

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – TRANSPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO PLACÓWEK OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz plik

SIWZ - pobierz plik

Załącznik numer 1 - pobierz plik

Załączniki nr 2-6 - pobierz plik

Umowa - pobierz plik

Ogłoszenie o zamówieniu - TRANSPORT UCZNIÓW DO I ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W LESZNOWOLI I MROKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz plik

SWIZ - pobierz plik

Załącznik numer 1 - pobierz plik

Załączniki numer 2-6 - pobierz plik

Umowa Nr Zopo 272.2.2018.(005) - pobierz plik

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu na Transport niepełnosprawnych do placówek oświaty

Pobierz plik

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu Transport niepełnosprawnych do placówek oświaty

Pobierz plik

Informacja z otwarcia ofert w przetargu na Transport niepełnosprawnych do placówek oświaty

Pobierz plik

Informacja o zmianie SIWZ w przetargu na Transport niepełnosprawnych do placówek oświaty

Pobierz plik

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – TRANSPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO PLACÓWEK OŚWIATY

Załączniki 2-6

Załącznik 1

SIWZ

Załącznik 7 wzór umowy

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Transport uczniów do i ze Szkół w Zgorzale i Mysiadle

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU –  TRANSPORT UCZNIÓW DO I ZE SZKÓŁ W ZGORZALE

Ogłoszenie

Specyfikacja

Załącznik nr 1 do SIWZ oferta

Załącznik do SIWZ nr 2-6

Wzór umowy załącznik nr 7

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - TRANSPORT UCZNIÓW DO I ZE SZKÓŁ ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Ogłoszenie

Specyfikacja

Załącznik nr 1 do SIWZ oferta

Załącznik do SIWZ nr 2-6

Wzór umowy załącznik nr 7

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, w przetargu na Transport uczniów do ZSP w Mysiadle i Fili w Zgorzale

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, w przetargu na Transport uczniów do ZSP w Mysiadle i Fili w Zgorzale

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o złożonych ofertach złożonych w dniu 10.02.2017 na przetarg Transport uczniów do ZSP w Mysiadle i Fili w Zgorzale

Informacja o złożonych ofertach złożonych w dniu 10.02.2017 na przetarg Transport uczniów do ZSP w Mysiadle i Fili w Zgorzale

Ogłoszenie o zamówieniu na Transport uczniów do ZSP w Mysiadle i Fili w Zgorzale

Ogłoszenie

Specyfikacja SIWZ

Załącznik 1

Załączniki 2-6

Załącznik 7

Załącznik 8 - Rozkład jazdy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Transport niepełnosprawnych do placówek oświatowych w 2017r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Transport niepełnosprawnych do placówek oświatowych w 2017r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na Transport niepełnosprawnych do placówek oświaty w 2017r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na Transport niepełnosprawnych do placówek oświaty w 2017r.

Informacja o złożonych ofertach w przetargu – Transport niepełnosprawnych do placówek oświaty w 2017r.

Informacja o złożonych ofertach w przetargu – Transport niepełnosprawnych do placówek oświaty w 2017r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Transport uczniów do i ze Szkół w roku szkolnym 2016/17

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Transport uczniów do i ze Szkół w roku szkolnym 2016/17

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na Transport uczniów do i ze Szkół w roku szkolnym 2016/2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na Transport uczniów do i ze Szkół w roku szkolnym 2016/2017

Informacje o złożonych ofertach w postępowaniu przetargowym na Transport uczniów do i ze Szkół w roku szkolnym 2016/2017

Informacje o złożonych ofertach w postępowaniu przetargowym na Transport uczniów do i ze Szkół w roku szkolnym 2016/2017

Zmiana ogłoszenia nr 307353

Zmiana ogłoszenia nr 307353

Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego – Transport uczniów do i ze Szkół w roku szkolnym 2016/2017

Pobierz dokument

INFORMACJA, o złożonych ofertach w postępowaniu przetargowym na „Transport uczniów do i ze Szkół w roku szkolnym 2016/2017”

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia kwotę 756000,00 zł brutto. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, tj.19.08.2016r. :

1. STALKO Przybysz i Wspólnicy Spółka Jawna
ul. Poniatowskiego 65, 05-220 Zielonka - cena oferty – 718380,41 zł brutto, - łączny wiek autobusów – 115 lat

2. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie spółka akcyjna
Al. Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa - cena oferty – 747558,72 zł brutto, - łączny wiek autobusów – 88 lat

3. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Grójcu
ul. Laskowa 26, 05-600 Grójec - cena oferty – 759935,52 zł brutto, - łączny wiek autobusów – 114 lat

4. PKS-ATRANS Sp. z o.o.
ul. Kusocińskiego 14/67, 05-500 Piaseczno - cena oferty – 860032,89 zł brutto, - łączny wiek autobusów – 75 lat

Sporządził:
Wojciech Lewicki

2016 04 29 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Transport uczniów do ZSP w Mysiadle I Fili w Zgorzale

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Transport uczniów do ZSP w Mysiadle I Fili w Zgorzale

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na Transport uczniów do ZSP w Mysiadle i Fili w Zgorzale

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na Transport uczniów do ZSP w Mysiadle i Fili w Zgorzale

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Transport uczniów do i ze Szkół w roku szkolnym 2015/2016

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Transport uczniów do i ze Szkół w roku szkolnym 2015/2016

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu na Transport niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2015/2016

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu na Transport niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2015/2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Transport uczniów do i ze Szkół w roku szkolnym 2015/2016

Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na Transport uczniów do i ze Szkół w roku szkolnym 2015/2016

 

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Transport niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2015/16

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na Transport niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2015/2016

 
 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA USŁUGĘ: Dowożenie i odwożenie niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA USŁUGĘ: Transport uczniów do i ze szkół w Mysiadle w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA USŁUGĘ: Transport uczniów do i ze szkół w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Przetarg - Transport uczniów do Zespołu Szkół Publicznych w Mysiadle w roku szkolnym 2014/2015

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dowóz uczniów ,SIWZ, załącznik 2,3,4,5

Wzór umowy, załącznik nr 6

Oferta, załącznik nr 1

Rozkład jazdy, załącznik nr 7

 

Przetarg - Dowożenie i odwożenie niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2014/2015

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Postępowanie przetargowe na dowożenie niepełnosprawnych w 2014/2015,SIWZ,załączniki Nr 2,3,4,5

Wzór umowy, załącznik Nr 6

Formularzoferty, Załącznik nr 1

 

Przetarg - Transport uczniów do i ze Szkół w roku szkolnym 2013/2014

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyobrze ofert

Ogłoszenie - Transport uczniów do i ze szkół w roku szkolnym 2013/2014

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie

Załącznik nr 3 do SIWZ - Podmiot wspólny

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ - Umowa

Załącznik nr 6 do SIWZ - Rozkłady jazdy

 

Przetarg - Dowożenie i odwożenie osób niepełnosprawnych do palacówek oświatowych w roku szkolnym 2013/2014

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyobrze ofert

Ogłoszenie - Dowożenie i odwożenie niepełnosprawnych do palacówek oświatowych w roku szkolnym 2013/2014

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załacznik nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

 

Przetarg - Dostawa sprzętu komputerowego do Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

SIWZ - Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1

Oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 2

Informacja o podmiocie wspólnym - załącznik nr 3

Oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 4

Oferta - załącznik nr 5

Wzór umowy - załącznik nr 6

Odpowiedź na zapytanie ofertowe zamawiającego

 

Przetarg - Dowożenie osób niepełnosprawnych - dodatkowe trasy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o przetargu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ Wzór Umowy

 

Przetarg - Dowożenie uczniów

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o przetargu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ Formularz Oferty

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ Wzór Umowy

 

Przetarg – wykonanie robót budowlanych w budynku szkoły w Lesznowoli.

Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych nr 1

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych nr 2

Instalacja CCTV i LAN w nowej części budynku szkoły - Przedmiar robót

Instalacja CCTV i LAN w nowej części budynku szkoły - Projekt wykonawczy

Lesznowola - Wymiana części ogrodzenia terenu szkoły - Przedmiar robót

Wykonanie przegrody aluminiowej z drzwiami

Lesznowola - Remont sali zajęć nr 26

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja dla szkoły w Lesznowoli

 

Pismo dotyczące wniosku o zmianę specyfikacji

Pismo

 

Przetarg - Dowożenie osób niepełnosprawnych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o przetargu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ Formularz Ofert

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4a do SIWZ Wzór Umowy

Załącznik Nr 4b do SIWZ Wzór Umowy

Załącznik Nr 4c do SIWZ Wzór Umowy

Załącznik Nr 4d do SIWZ Wzór Umowy

Załącznik Nr 4e do SIWZ Wzór Umowy

 

Przetarg - Dowożenie uczniów

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o przetargu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ Formularz Oferty

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ Wzór Umowy